Grąžinimas

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu.

1. Pagal LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
2. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų. Terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pirkėjas gauną prekę.
3. Pirkėjas praneša pardavėjui apie sutarties atsisakymą: 1) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba 2) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
4. Pirkėjas gali pardavėjui pranešti apie sutarties atsisakymą elektroninėmis priemonėmis, t.y. siųsdamas pranešimą į pardavėjo elektroninį paštą: info@dovanusodas.lt
Šiuo atveju pardavėjas privalo nedelsdamas raštu patvirtinti, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
5. Pagal LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnį pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos turi išsiųsti ar perduoti prekes pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
6. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
7. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.
8. Grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir, jei pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. 
9. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Grąžinant prekes:

– grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
– grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
– prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
– prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos.